/ ОД на МВР-Велико Търново
Общинският съвет по наркотични вещества в Разград и Превантивно-информационният център участваха по забавен и нестандартен начин в програмата на "Еколято 2021".

В Центъра за ученическо техническо и научно творчество  бяха проведени занятия с децата от трите смени на еколятото. Участваха над 100 ученици от различни училища в града, от 4 до 8 клас. Пред участниците в трите смени, ОбСНВ и ПИЦ бе представена темата "Зависимост" от Националната програма за превенция употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас и 8-11 клас.

По-ниска такса за децата от подготвителните групи ще плащат родителите в Разград

Децата обсъдиха конкретни казуси и се запознаха с най-разпространените видове зависимости: от психоактивни вещества, компютърна зависимост - целият електронен свят, хазартна зависимост и др.

Участниците се включиха в различни игри за развиване на въображението и асоциативното им мислене. 
БТА