/ iStock/Getty Images
Сдружение "Образование и бъдеще" представи в Разград проекта "От нас зависи те да останат в България", насочен към деца с увреждания и техните семейства. Целта на инициативата е да се подобри образованието и качеството на живот на деца от рискови групи, към които основно са насочени усилията на сдружението.

По проекта на сдружението в Разград, съвместно с експерти от Асоциацията на българските ерготерапевти, се организират и провеждат работни сесии с две деца с увреждания от града. Крайната цел на инициативата е да се подобрят ежедневните дейности на двете момичета на 10 и 13 години, които страдат от церебрална парализа. В следващите 4 месеца за тях ще бъдат изработени индивидуални продукти, съобразени с личните им нужди и напредък.

С кампанията сдружение "Образование и бъдеще" стъпва върху наболял в последните години проблем - много семейства на деца с увреждания напускат България в търсене на по-добра среда за развитие на техните деца. "От нас зависи - да направим България по-добро място за живот, най-вече за децата, защото на тях принадлежи бъдещето. Всеки от нас е длъжен да действа", заяви Стела Ковачева, председател на сдружение "Образование и бъдеще".

В събитието се включиха и Милена Орешкова, зам.-кмет на Община Разград, която призна, че е лично ангажирана със случаите на двете деца, както и началникът на РУО Разград - Ангел Петков, който сподели, че важността на всяка подобна кампания е огромна и затова всички ние трябва да подкрепяме такива инициативи.
БТА