/ ОДМВР-Разград
Изключително силна селекция от рисунки изненада тазгодишното жури в международния конкурс „С очите си видях бедата“ - съобщават от пресцентъра на ОД на МВР-Разград.

18 рисунки на победители в областния конкурс С очите си видях бедата отиват на национален кръг в София
ОДМВР-Разград

В 17-тото поред издание се включиха 97 рисунки, участвали в общинските етапи на конкурса от всички учебни заведения в Разградска област. До оценяване са допуснати 86 творби на малки художници.

18 рисунки на победители в областния конкурс С очите си видях бедата отиват на национален кръг в София
ОДМВР-Разград

По регламент конкурсът се провежда в три категории и три възрастови групи.
В ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.
1. Първа възрастова група (от 7 до 10 г.) журито класира на:

І-во  място – Доротея Илиева Неделчева – СУ Христо Ботев”, Цар Калоян
ІІ-ро място – Ивайла Иванкова Иванова – ОУ„Васил Левски”, Разград
ІІІ-томясто – Ертан Еркан Хайредин – ОУ„Васил Левски”, с. Тодорово, община Исперих;
2. Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:
І-во място –  Жаклин Христова Ганчева – СУ„Васил Априлов”, Исперих
ІІ-ро  място – Мирием Исаева Османова – СУ„Св. Св. Кирил и Методи”, с. Самуил
 ІІІ-то място – Айгюл Ерол Сабри – ОУ„Св. Св. Кирил и Методи”, с. Ясеновец община Разград
3. Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:
І-во място – Ферида Рейхан Халил – гимназия „Васил Левски”, Исперих
ІІ-то  място – Цветомир Димитров Тодоров – ОУ„Христо Смирненски”, Кубрат
ІІІ-то място – Юмгюлсюн Орханова Джибърджиева – ОУ„Св. П. Хилендарски”, с. Езерче, община Цар Калоян;
ВЪВ ВТОРА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.
1. Първа възрастова група (от 7 до 10 г.) комисията класира на:
І-во  място – Нихал Али Абтула – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ Разград
ІІ-ро място – Галимила Ганева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ Разград
ІІІ-то място – Моника Йорданова Добрева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“Разград
2. Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:
І-во място –  Муса Джамалов Пашов – ЦПРЛ-ОДК „Школа по изобразително изкуство“ Лозница
ІІ-ро място – Мелис Кенан Вежди– ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, Разград
ІІІ-то място - Михаил Даринов Димитров-ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, Разград
3. Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:
І-во  място – Нурай Сезгин Нури – ЦПРЛ-ЦУНТ, гр. Разград
ІІ-ро място – Мария Петрова Кръстева – ЦПРЛ-ЦУНТ, гр. Разград
ІІІ-то място – Таня Калоянова Гунчева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, Разград


Рисунките бяха оценявани от жури в състав: председател - главен инспектор Михаил Генчев от РДПБЗН-Разград и членове Николай Миланов от РИО на МОН, директорът на Художествената галерия Тодор Тодоров, Теодор Даскалов - зам.-директор на ДТ„Антон Страшимиров и Виктория Иванова - младши експерт в дирекция „Култура, спорт и туризъм” към Община Разград.

18 рисунки на победители в областния конкурс С очите си видях бедата отиват на национален кръг в София
ОДМВР-Разград

Отличените рисунки ще бъдат включени в националния кръг на конкурса, който ще се проведе през месец октомври в София. Преди да отпътуват, от 1 юни до 14 септември, те ще бъдат изложени в Художествена галерия „Проф. Илия Петров”. Наградените ще получат призовете си в Седмицата на пожарната безопасност.