съд
съд / Снимка: Дарик, архив
Административният съд в Пловдив прекратява работата си с граждани заради регистрираните случаи на Covid-19  на територията на Българи, съобщиха от съда.

В срок от един месец няма да се разглеждат делата, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите изрично предвидени в Закона за съдебната власт, като своевременно уведомят страните по делата за това. 

В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост, срокът може да бъде удължен.

В тази връзка е издадена Заповед № 207/10.03.2020 г. на председателя на съда. За откритите съдебни заседания, по които делата бъдат отложени, страните ще получат призовки за новото им насрочване.

Засега в пловдивската Съдебна палата делата продължават по график. Днес ще се решава дали и там редовните заседания да бъдат отложени за месец.