/ iStock/Getty Images
Започва записването на деца в детските градини в Пловдив. За родените през 2018 година деца, които навършват 3-годишна възраст през 2021 г. и следва да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2021/2022 г., първото основно класиране ще е на 13 май.

Свободните места за него ще бъдат публикувани в срок до 19 март 2021 г. вкл. на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив - /dz-priem.plovdiv.bg/.

Препоръчваме на родителите да кандидатстват след като се запознаят с публикуваните свободни места. Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 11 май

За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските градини, които са първо желание за прием (за тях крайният срок е 10 май). По-ранната регистрация не дава предимство при класиране.

При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението.

За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 15 септември, с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след 30 септември.

Те могат да постъпят на 15 септември, при желание на родителите, или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31 декември. Вече са ясни резултатите от третото през тази календарна година текущо класиране за прием на децата в детските градини и ясли, проведено на 18 март

В него участваха 924 деца, които кандидатстваха за обявените 209 свободни места. От всички участвали в класирането деца, 667 са на яслена възраст. Класирани са 92 деца - 38 за детските ясли, 26 за първа възрастова група, 18 за втора възрастова група, 9 за трета подготвителна група и 1 за четвърта подготвителна група.

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок - 30 март. Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 15 април. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 31 март, включително.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2021 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием График на дейностите (dz-priem.plovdiv.bg - раздел „Нормативни документи“).

В него са описани всички важни срокове за предвидените класирания.