Удължават бедственото положение в Панагюрище

Панагюрище
Панагюрище

Бедственото положение в община Панагюрище, обявено на 15 септември заради кризата с водоснабдяването, се удължава до 10-ти октомври, съобщават от администрацията на Община Панагюрище. Решението бе взето на заседание на Кризисния щаб, свикано от кмета Никола Белишки.

Отсрочката се налага заради продължаващите аварийно-възстановителните дейности по магистралния водопровод Злокучене-Панагюрище. В кризисна ситуация остават общинския център и 7 от осемте села – Бъта, Баня, Елшица, Левски, Попинци, Оборище и Поибрене.

До обявяване на бедствено положение се стигна заради недостиг на вода за питейно-битови нужди след засушаването през август. До 13-то число на същия месец снабдяването е осъществявано по магистралния водопровод от село Злокучене. Той обаче е крайно амортизиран, с много течове по трасето, заради които течността не достига до потребителите. След поредните 16 аварии за 10 дни подаването на вода стана невъзможно.

За шестте дни от обявяването на бедственото положение аварийните екипи на ВиК работят интензивно и до момента са прокопани 985 метра от проблемния еднокилометров участък. Доставени са част от нужните тръби за подмяна, както и пясък за полагане на изолационна възглавница под тях. Всеки момент ще започне монтаж, като междувременно се очаква да пристигнат и останалите заявени тръби. За приключване на ремонтните дейности обаче трябва още време.

Обявиха бедствено положение в община Панагюрище

В момента се прави подаване по стария Маришки водопровод. Живеещите по високите участъци в Панагюрище и околните села обаче повече от месец са без вода. Причината – налягането е твърде слабо, дори в общинския център се доставят едва 60 литра в секунда при необходими над 160.

Жителите на града и седемте бедстващи села се питат кой и защо допусна да се стигне до толкова дълбока криза с водоснабдяването. Проблемът е с над 25-годишна предистория. Единственият надежден източник е 42-километровият магистрален водопровод от Злокучене. Той е на над 30 години и безнадежно амортизиран. За цялото това време обаче нито един кметски екип не е предприел кардинално решение, включително настоящият, който ръководи общината от 6 години. Правят се само малки ремонти при аварии. При това не за пръв път се стига до бедствено положение и доставка на вода с цистерни – това вече се е случвало при тежки повреди през 2012 и 2008 година.