Учат библиотекари да търсят информация за ЕС в интернет
Учат библиотекари да търсят информация за ЕС в интернет / netinfo
Библиотекари от Пловдивска област ще се обучават днес в ползването на литература и в търсенето на информация в Интернет, свързана с Европейския съюз и членството на България. Достъпът до онлайн книжарницата на ЕС, до архивите, образователните и трудовите програми, програмите за финансиране и до публикациите на различните европейски институции ще са сред темите на семинара „Източници на информация за Европейския съюз”, който ще се проведе в лекционната зала на Народната библиотека „Иван Вазов”. В него ще участват библиотекари от университетите, училищата, читалищата и други специализирани библиотеки в областта. Организатори на обучението са Европейският информационен център Europe Directна Община Пловдив и Народната библиотека „Иван Вазов”.