Смолян иска пари за интеграция на ромите
Смолян иска пари за интеграция на ромите / netinfo

Община Смолян ще кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интеграция на маргинализирани общности като ромите. Това става ясно от дневният ред на заседанието на Общински съвет в Смолян, което ще се проведе днес. В първите две точки са залегнали две предложения по тази тема от кмета на общината Николай Мелемов. Намеренията на ръководството на местната администрация са, да се кандидатства по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, като целта е да се получат средства за социално-икономическа интеграция, както и да се повиши броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от тези общности.

Освен това ще се разгледа и предложение за обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ по проект, за прилагане на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия в три сгради на територията на община Смолян – II ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, VI ОУ и ГПЧЕ „Иван Вазов“ и ОДЗ 3 „Родопчанче“.

В дневният ред има включени общо 14 точки, като последната от тях е за упълномощаване на представител на община Смолян за участие в редовно общо събрание на акционерите на „Перелик инфраструктурна компания“ АД. Заседанието ще се проведе в Сесийна зала на Община Смолян.