Привърженици и опоненти на идеята за грамотна раждаемост, обществено обсъждане по темата във вторник

/ iStock/Getty Images
Доста противоречиви позиции изразиха пловдивски граждани относно Програмата на ВМРО за т.нар. грамотна раждаемост.

1700 лева помощ за трето дете на родители "магистри" в Пловдив

Припомням, че тя предвижда по-образованите родители да получават повече пари при всяко новородено в семейството, като конкретните суми са при първо, второ и трето дете за три степени на образование - средно и две нива висше (бакалавър и магистър).
 

Някои от участниците в анкетата на Дарик радио подкрепиха идеите на политическата партия. Според тях това е един от начините да се намали безотговорното родителство, което се наблюдава сред ромското население, и да поощри онези семейства, които полагат (или биха полагали) достатъчно грижи за своите подрастващи, но имат финансови затруднения.
 
От друга страна някои от участниците в проучването определиха идеята на ВМРО като дискриминационна и заявиха, че условията трябва да са еднакви за всички, без значение с каква степен на образование или етническа принадлежност. Някои от анкетираните не изразиха мнение, защото прецениха, че предложението на войводите е политически ход.
 
В интервю за Дарик радио градският лидер на ВМРО Борислав Инчев уточни, че ако тази програма бъде въведена, не е задължително всички родители да подават заявления и да се ползват от нея.

По думите му, тя е по преценка на всяко семейство и е по желание. Той припомни, че общественото обсъждане на програмата е във вторник, 23 април, в сградата на Общински съвет-Пловдив.
 
На въпрос трябва ли да се въведе образователен ценз и при гласуването на местни, парламентарни, президентски и европейски избори, Инчев заяви, че ВМРО отдавна е отправяло подобни предложения.

Не е тайна, че основният движещ фактор за развитието развитие на една държава е населението й. За съжаление, демографската криза в България е факт с всяка година и последиците от нея стават все по-осезаеми.

Ситуацията, според Националния статистически институт, показва продължаване процесът на намаляване и застаряване на населението, намаляване броя на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост и непроменена очакваната средна продължителност на живота.

 
Към 31 декември, 2018-та година, броят на населението във област Пловдив е 668 334 души, област Пазарджик – 255 479 и област Смолян – 105 421 души. Шест са областите в страната с население над 300 хил. души, като в първите три от тях – София, Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната, което в цифрово изражение е 35.3%. След София най-голямо е увеличението на населението в Пловдив - с 1789 души.
 
По данни на Министерството на здравеопазването, през миналата година в област Пловдив са се родили 5043 деца, Според ООН, населението на България намалява с едни от най-бързите и застрашаващи темпове в Европа.

През 1989 година е било близо 9 милиона, а в началото на 2018 година – малко над 7 милиона. При запазване на такава тенденция  населението на България през 2050 г. се очаква да е около 5,5 милиона и през 2100 г. около 3,8 милиона, отново според данни на ООН.

Картината става още по-мрачна, ако отчетем факта, че мнозина от тези 7 милиона всъщност не живеят в България и работят или учат в чужбина – което означава, че реално пребиваващото население на територията на страната е доста по-малко.

 
Една от потенциалните мерки, което са важни за изхода от кризата, и за която се говори от години, е увеличаване на естествения прираст на населението с насърчаване на раждаемостта.