/ УХТ Пловдив
УХТ участва в Първия конгрес на университетите от Югоизточна Европа и Азия под егидата на УНИБИТ. На него бе приета „Декларация за сътрудничество в областта на образованието в глобалния свят“.

УХТ и АИКБ обединяват усилия, за да подобрят връзката бизнес-образование (СНИМКИ)

Основните цели на приетия документ са създаване на регионална рамка за институционално сътрудничество в областта на културата, туризма, младежта, блокчейн технологиите и изкуствения интелект. Освен това участниците ще си съдействат за насърчаване на образователни програми за културно наследство и културни маршрути в региона чрез дигитални технологии. Те ще си  сътрудничат при въвеждане на новите технологии в образованието като средство за комуникация, обмен, работа в мрежа и взаимодействие.

УХТ Пловдив

Във форума се включиха посланикът на Република Албания в България Н. Пр. Доника Ходжа, Алфред Гайдосик, вицепрезидент на Европейския икономически и социален комитет, ректори и представители на университети от Северна Македония, Гърция, България, както ипредставители на академичната общност от нашата страна, Гърция, Северна Македония, Косово, Албания и др.

УХТ Пловдив

„Във все по-глобализиращия се свят сътрудничеството в образованието се превръща в условие за неговото модернизиране и привличането на младите хора", заяви в приветствието си ректорът на УХТ проф. Пламен Моллов. "За УХТ това участие е една възможност за трансфер на ноу-хау и технологии в сферата на висшето образование“, добави той. 

Борят биотероризма с магистратура в УХТ-Пловдив

УХТ беше представен и на международното изложение Ваканция & СПА Експо“ под патронажа на Министерството на туризма и в рамките на Седмата годишна среща на Националния борд по туризъм. Ролята на Университета по хранителни технологии за развитието на винения и културен туризъм бе темата, която доц. д-р Кремена Никовска от катедра „Хранене и туризъм“ представи по време на дискусията „Винено-кулинарен туризъм: състояние и перспективи за развитие“. 

УХТ Пловдив

В своята презентация доц. Никовска отбеляза, че УХТ е единственият център за обучение на кадри за хранителната и винарската индустрия. Висшето училище има над 65-годишен опит и традиции в създаването на професионалисти в областта на хранително-вкусовата, винарска и туристическа индустрия. В университета се прилага интердисциплинарен метод между икономическите аспекти на туризма и технологията на храни и вино. Подходът в обучението е “от рецептата до вилицата” и “от лозето до бъчвата”. Постоянно се разкриват нови специалности както за бакалаври, така и за магистри.

Избират нов ректор в Университета по хранителни технологии в Пловдив

Доц. Никовска посочи, че сред научните проекти, по които работи университетът, предстои създаване на Комуникационен борд по храните като дискусионна платформа за коментари по значими въпроси. А като надежден партньор на общините и бизнеса УХТ участва в различни техни прояви – „Дефиле на младото вино“, „Винария“, „Вино и гурме“, както и „Mood for food“, в различни кулинарни изложби, готварски събори, винени турове и дегустации. По този начин висшето училище помага за популяризирането на различни продукти, свързани с винено-кулинарния туризъм.

УХТ Пловдив

Без Университета по хранителни технологии развитието на сектора би било невъзможно, обобщи Лиляна Аргова, директор на „Туристическа политика“ в Министерство на туризма след презентацията на доц. Кремена Никовска.

По време на дискусията Димитър Андреевски от Изпълненителната агенция по лозата и виното съобщи, че България изнася вино за 57 страни, сред които са Германия, Белгия, Холандия и Франция, а по-далечните дестинации са азиатските - Китай, Япония, Виетнам и Южна Корея.

Разширява се кампанията на УХТ "Празнувай отговорно"

За миналата година произведеното количество вино е над 9 млн. литра. На територията ни има 120 изби, а регистрираните винопроизводители са 282. България е типична винарска държава, затова за нас е важно виното и кулинарията да бъдат включени в туристическия продукт на страната, коментира зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева.