/ netinfo
Пловдив подписа Манифест за присъединяване към Инициативата за градска авиационна мобилност. Документът беше подписан от зам-кмета Стефан Стоянов по време на Генералната асамблея, провеждана в рамките на българското европредседателство.

Като отправна точка ще се обърне внимание на въвеждането на иновативна транспортна система за стоки в Пловдив и региона, включително стратегическото изключително важно пространство на ТИЗ.

Ще се работи активно за постигане на следните цели:
•        проучване на възможностите за реализиране на градска авиационна мобилност в Пловдив;
•        планиране и въвеждане на транспортна система за обслужване на ТИЗ;
•        привличане на средства за реализация на системата.


Инициатива ще включва набор от демонстрационни проекти за интелигентни  градове. Целта е чрез хоризонтално сътрудничество на различни участници да се предложат решения.

Очаква се всички заинтересовани страни да обединят усилията на съответните общности за работа по демонстрационни проекти за ускоряване на реализацията на градската авиационна мобилност, на общественото приемане и споделяне на новаторски идеи.

Инициативата ще позволи развитието на силни връзки между тях и разработване на стратегия и пътна карта за следващото поколение градска мобилност, включително и авиационната. Основната цел е да се стартират демонстрационни проекти и привлече финансиране за реализирането им.

Концепцията за градска авиационна мобилност в Пловдив и региона ще предлага иновативни решения и подходи за решаване на сериозни транспортни проблеми на града и на периферните градски и селски райони, които възникват поради постоянното увеличаване на служителите и товарите на фирмите в ТИЗ.

По-нататъшното развитие на проекта ще обедини усилията на заинтересовани организации и фирми за реализиране на концепцията за инициативата и предложи нови възможности за устойчиво развитие на мобилността в град Пловдив и региона, в полза на неговите граждани и регионално базираните компании.

ТИЗ в района на Пловдив е промишлена и търговска площ и един от най-големите икономически проекти в България. Тя включва шест големи индустриални зони в района на Пловдив с обща площ от 10,700,000 кв.м.

Повече от 140 български и мултинационални компании работят в ТИЗ, които наемат на работа над 30 000  души. От 1995 г. до сега ТИЗ е привлякла над 1,5 милиарда евро инвестиции в основен капитал.