/ Дарик, архив
Смолянското село Милково вече е без нито един жител, става ясно от данни на Териториалното статистическо бюро (ТСБ). Селото се е обезлюдило, след като единственият жител на селото от миналата година го е напуснал.

С него обезлюдените села в областта стават общо осем. Това са Малко Крушево, Водни пад, Кокорци, Баблон, Сливово, Чамла и Дряновец. В 88 села в Смолянско населението е в камерен състав под 50 души.

Най-младият кмет в смолянско подаде оставка, заради ниската заплата

Статистическите обобщения сочат, че през миналата година са се задълбочили отрицателните демографски тенденции в планинската област. Населението в региона е намаляло с 2143 души, достигайки 107 282 жители.

Обитателите на Смолянска област намаляват според статистиката както в резултат на спадаща раждаемост и повишена смъртност, така и в следствие на миграционни процеси. 

И през 2017 г. продължава процесът на застаряване на населението в областта, посочват от ТСБ. 

Родопско село остана без кмет, замина на гурбет

Жителите над 65-годишна възраст в областта са 23 % от населението, като относителният дял на хората от „третата възраст” се е увеличил с 7,1% за последните 10 години. Естественият прираст през миналата година е достигнал до минус 9,5 промила.

Общо 746 бебета са се родили в региона през миналата година, като се регистрира намаление от 4,8% на живородените деца. Увеличава се относителният дял на родените без брак деца - 68% от новородените. Най-висок е относителният дял на извънбрачните бебета в община Мадан - 86,7%.