Община Смолян е заплашена от запор на сметките
Община Смолян е заплашена от запор на сметките / Дарик радио Пловдив
Община Смолян е заплашена от запор на сметките, след като съдебни изпълнители са изпратили покани за доброволно изпълнение по две дела, съобщи кметът Николай Мелемов. Първото е свързано с решение на Окръжен съд – Смолян, с което общината е осъдена да заплати на „Орфей Експрес” ООД сумата от 79 440 лв., неизплатена по договор от 1 юли 2003 г. Отделно от това, за обезщетение за забава, Общината дължи 21 672 лв., както и разноски по делото - 9 493 лв. Сумите са дължими по фактури от месец март 2008 г. до декември 2009 г. и лихвите по тях. Делото е заведено през 2011 г. Ако в двуседмичен срок не бъдат разплатени 110 997 лв., предстои запор на сметките и сумата ще набъбне на 117 525 лв., защото се включва държавна такса по ГПК, уточни гл. финансист Венера Аръчкова.
Другото запорно съобщение е от издателска „Къща Марица”, която е осъдила община Смолян за неизплатени абонаменти по договор от 2010 г. на стойност 2 430 лв. Предишното ръководство е направило 30 шестмесечни абонамента за кметствата и културни институции в Общината, които не са били разплатени, съобщиха от пресцентъра на общината. Юристите припомниха, че „Орфей Експрес” има спечелено още едно дело срещу община Смолян за неизплатени фактури от януари 2010 до декември 2011 г. на стойност 110 334 лв. Тази сума включва главница, лихви и разноски по делото. То е било заведено през 2013 г.
На 28 март предстои да се произнесе и Апелативният съд в Пловдив по дело заведено от „Рожен експрес”, с което община Смолян е осъдена да изплати 319 846 лв. по договори от 2000 г. и анекси към тях, сключени през 2003 г. Неразплатените фактури са от 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. Първият договор касае превоз на пътници по утвърдени маршрутни линии, намаление на карти за ученици и пенсионери. Вторият договор се отнася за превоз на ученици до селата. Община Смолян обжалва пред АС-Пловдив това решение, защото има фактури от 2011 г., в които са описани извършени услуги от 2003 г. Тези фактури са три и са съответно на стойност – 9 400 лв., 67 970 лв. и 61 805 лв. и не са били осчетоводени.