/ iStock/Getty Images
Община Смолян ще отдава покриви на сгради за монтиране на Фотоволтаични електроцентрали.

Това стана ясно след като местният Общински съвет прие предложението на кмета Николай Мелемов, който увери местните съветници, че в Община Смолян има постъпило заявление и проявен интерес за използване на покривни пространства на сгради общинска собственост за монтиране на Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ ) с обща инсталирана мощност до 30kWp.

ЧСИ запорира банковите сметки на Община Смолян

Отдаването под наем на покривните повърхности не възпрепятства по никакъв начин използването на съответните сгради и осъществяване на предвидените в тях дейности, уверява още градоначалникът.

4 детски градини и 5 училища стават защитени в община Смолян

Сградите общинска собственост са подходящи, намират се в урбанизирана територия и като обекти имат подходящо местоположение, изложение и наклон. Използването на покривни пространства за производство на електроенергия от слънцето крие огромен екологичен потенциал.

В Смолян спешно търсят превозвач, да поеме линиите по селата

В своето инвестиционно предложение фирмата е заявила, че при спечелването на търга ще поддържа и ремонтира покривното пространство, на което ще са разположени съоръженията, както и ще реализира поставените си „зелени“ цели, а Община Смолян ще получи допълнителни доходи от наем на покривни пространства.

До 10 000 лв. за работодатели, наели хора с увреждания

Поради липсата на необходимия финансов ресурс, към настоящия момент за поддържане и ремонт на покривите на сградите общинска собственост е целесъобразно същите да се отдадат под наем за срок от 10 години, като част от покривните пространства се използват за монтиране на ФЕЦ, се казва още в приетото предложение на Николай Мелемов.