/ Дарик Пловдив
През 2019 година учените от факултет „Електроника и автоматика“ на Техническия университет филиал Пловдив започват работа в направление интелигентен транспорт. Ще се създаде смарт система, при която всичко, което е залепено на предното стъкло на автомобила да се идентифицира и разчита автоматично.

Изкуствен интелект за транспорта разработват учени от Техническия университет
Дарик Пловдив

Чрез системата ще се следи в реално време трафика и много важни параметри като брой на автомобилите, размери и тегло, без да е необходимо например тировете да преминават през кантар.

Публична тайна е, че значима част от товарните автомобили в България са претоварени и това е една от причините за повреждане на магистралите и пътищата, защото те са проектирани да издържат до определено тегло на камионите.

Разработването на изкуствен интелект за автономен автомобил е възможно след като Лабораторията на ВУЗ-а получи компютри и лаптопи - дарения от големи компании.

Повече млади преподаватели ще участват в управлението на висшите училища

Работата на учените се оценявана високо от бизнеса. Често коропорациите даряват апаратура за оборудване за облачни услуги. С тях се създават условия дипломанти и докторанти от Техническия университет – филиал Пловдив да работят в ценни научни направления. 

В момента колектив от 7 учени от катедра „Компютърни системи и технологии“ разработва система за софтуерна сигурност на икономически данни. В екипа са един професор, трима доценти, един доктор и двама млади докторанти

Изкуствен интелект за транспорта разработват учени от Техническия университет
Дарик Пловдив

Двугодишният проект се финансира по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е на стойност 900 000 лева. Възложител е софийска фирма. Целта е икономическата информация да се съхранява чрез облачни услуги, като всички клиенти на компанията да работят в защитен канал.

Най-общо защитата се осъществява чрез интелигентна система за документооборот“, обясни проф. Гриша Спасов, декан на факултет „Електроника и автоматика“. Най-общо защитата се осъществява чрез интелигентна система за документооборот“, обясни проф. Гриша Спасов, декан на факултет „Електроника и автоматика“.