/ iStock/Getty Images
Бюджетът на община Асеновград за тази година е в размер на 70 милиона и 122 хиляди лева.

Той бе обсъден и приет по време на априлското редовно заседание на Общинския съвет. Кметът на общината Христо Грудев посочи, че инвестиционната програма и бюджетът са балансирани и това са реалните финансови възможности на Общината.

Община Асеновград санкционира бизнесмен, отрязал дървета до жп гарата в града

Инвестиционната програма включва реконструкция на паркове, ремонт на улици с подмяна на водопроводи, изграждане на детски площадки в дворовете на детски градини.

"Сред основните приоритети са увеличаване на обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги и продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от европейските фондове и програми", коментира Грудев.

Най-много средства за заложени за образование - 29 милиона 546 хиляди лева, следвани от жилищното строителство, социалното осигуряване, икономическите дейности, културата и здравеопазването.

Заложените бюджетни средства за капиталови разходи за 2022 година са в размер на 12 милиона 666 хиляди лева, като допълнително по проекти по оперативни програми са предвидени още 16 милиона 532 хиляди лева.
БТА