Безработицата в Пловдив падна под 8%
Безработицата в Пловдив падна под 8% / Община Пловдив

„В икономическо отношение нещата в Пловдив се развиват доста динамично. Данните сочат, че от началото на годината безработицата е паднала под рекордните 8%. Българската икономика все повече изисква квалифицирани кадри и включване на млади хора в пазара на труда”. Това посочи заместник-кметът Стефан Стоянов на дискусия, организирана от Община Пловдив с представители на бизнеса и директорите на професионалните гимназии в града.

Основната идея, която се дискутира вече в поредица от срещи, е свързана с преодоляване на предизвикателството по отношение на приема на деца в професионалните гимназии и тяхното кариерно развитие в бъдеще. В основата на разрешаване на този проблем е реализиране на програма ДОМИНО – „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система 2015-2019“.

Според Стоянов, дуалното обучение (обучение чрез работа) е едно от нещата не само за професионална подготовка на децата, но е и механизъм за задържане на кадри в България и подпомага кариерното развитие още на ниво училище.

„Един от начините за реализация е и с помощта на програма за дуално образование, която подкрепя българската образователна система и взимайки швейцарския опит, ние ще започнем да подготвяме нашите деца”, допълни той.

Съгласно програмата за 2016 година сред одобрените от министъра професии, които ще бъдат финансирани по проекта са три: електротехник-електрообзавеждане на производството, техник на енергийни съоръжения и инсталации-газова техника и готвач. Така на практика училищата ще предоставят ученици от съответните специалности, а конкретната фирма ще разработи план за практическото й приложение. В обучението е заложено и придобиване на специфични практически умения в зависимост от дейността на компаниите. По закон трябва да бъде осигурено и заплащане на минимум 90% от минималната работна заплата на ангажираните по тази система ученици.

„В момента съгласно новия учебен план целевата група на проекта са учениците от 8-ми и 11-ти клас”, съобщи Петя Евтимова, ръководител на проекта ДОМИНО.  Целта е постигане на висока инициативност от страна на фирмите и училищата, основана на тяхната готовност за съвместна работа. Така на практика около една професионална гимназия може да има няколко предприятия за реално партньорство и сформирането на паралелки по специалността. Според Петя Евтимова сред всички предимства на системата е и това, че работейки във фирма, поведението на децата в училище се подобрява. Освен практически умения в реално производство, те се учат и на работна дисциплина и отговорност.

В бъдещите планове по реализация на проекта ДОМИНО е запознаване на родителите на деца от 5-6 клас с възможностите за кариерно развитие и тяхната професионална ориентация чрез директна връзка и срещи с фирми. Тук своя принос ще дадат и Регионалният инспекторат по образование, и Центърът за кариерно развитие посредством  предоставяне на необходимите за това консултации.