novi rajoni
novi rajoni / ms
България да се раздели на четири вместо на шест района от ниво две, както е в момента. Това предвиждат промени в Закона за регионалното развитие, публикувани за обществено обсъждане. Предлага се още, новите райони да нямат центрове.
 
Дунавският район ще включва областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Търговище.
 
В обхвата на Черноморския ще са областите Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол и Сливен.
 
В Югозападния район пък ще бъдат включени областите Софийска, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

А Тракийско-Родопският ще обхваща Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян.
 
Районирането на територията е изключително важно за участието на България в кохезионната политика на Европейския съюз и за правилното насочване на финансиране.
 
Законопроектът предвижда разширяване на правомощията и въвеждане на двустепенен модел на управление на съветите за регионално развитие. Те ще носят отговорности за изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС или финансирани от държавния бюджет и други финансови източници, включително, по отношение на съгласуване, избор и оценка на проекти.
Подготвеният от Министерството на регионалното развитие и благоустройството законопроект е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата и в Портала за обществени консултации.