/ dariknews.archive
Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен информира клиентите си, че ще приема плащания в брой и на 28 декември - петък.

НАП въведе услуга за видео жестов превод за хора с увреден слух

От Дирекцията обръщат внимание на превозвачите, които имат намерение  да депозират декларация за облагане с данък върху таксиметровия превоз на пътници, че плащания по подадените декларации ще могат да извършват в същия срок.

Данъчна кампания 2019' ще започне на 10 януари

Всички собственици на недвижими имоти, които няма да ги използват в течение на цялата следваща година, могат да декларират това обстоятелство в срок до 31 декември.

Работното време на Дирекцията с клиенти е от 8.30 до 16.30 часа, плащания се приемат без прекъсване до 16.30 часа.