dokv
dokv / dariknews.archive
Зам.-кметът Стефан Милев: Нужни са промени за подкрепата на човек с увреждания, останал без настойник
За проблем с 50-годишен мъж от плевенското село Брестовец, страдащ от психическо заболяване, който живее напълно сам от три месеца информира медиите плевенският общински съветник от ВМРО Светослав Доков.
За човека се грижи единствено жена, която му е съседка и го прави на добра воля, след като настойникът на 50-годишния жител на селото е починал в последните дни на месец май тази година. От тогава пенсията на мъжа пристига в пощата и се връща, защото няма кой да я получи.
Светослав Доков се е обърнал към юрист, който е обяснил, че отговорността за избирането на друг настойник, който да се грижи за човек в подобно състояние, е на Община Плевен и в частност на социалните служби.
Според Доков, в закона е упоменато, че в 30-дневен срок трябва да се назначи нов настойник като до назначаването му, Органът по настойничество трябва да се погрижи за това – това според него в случая е Община Плевен.
„Аз съм сигурен, че кметът на Плевен не знае, но в общината има отдел и хора, които трябва да се занимават със случая“, каза Доков като добави, че писмо до отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в община Плевен е изпратено на следващия ден след смъртта на настойника.
Той каза, че зам.-кметът на Община Плевен Стефан Милев го е уверил, че до 20 дни ще бъде назначен настойник. Доков допълни, че е предал на зам.-кмета документите от ТЕЛК, свързани със заболяването на 50-годишния мъж от Брестовец.

„Нужни са промени в законодателството, за да може да бъде оказана бърза и ефективна подкрепа на човек с увреждания, останал без настойник и роднини“. Това заяви по-късно за БТА заместник-кметът на община Плевен Стефан Милев в коментар относно казуса от плевенското село Брестовец.
Заместник-кметът Стефан Милев уточни, че се търси решение на казуса съвместно с Дирекцията за социално подпомагане. "За съжаление законодателството не е работещо при този случай, в който е починал настойник на човек с увреждане, а нуждаещият се няма живи роднини", коментира Милев.
Според съществуващите разпоредби, кметът на Плевен трябва да определи нов настойник - служител от администрацията, да поеме грижите безвъзмездно, което е невъзможно, допълни той. Заместник-кметът подчерта, че са се консултирали с Прокуратурата и са потърсили съдействие от Дирекцията за социално подпомагане.
От социалното ведомство са заявили за БТА, че вече са подготвили документите на мъжа от Брестовец и гарантират, че той да бъде приет в социален дом в Айтос до една седмица.