Нова наредба за седмичните разписания в училищата влиза в сила от 1 септември
Нова наредба за седмичните разписания в училищата влиза в сила от 1 септември / dariknews.archive

Нова наредба за изготвяне и спазване на седмичните разписания влиза в сила от 1 септември 2014 г. Новата наредба отменя досегашната - от 2006 г. като запазва основните принципи за опазване здравето на учениците по време на учебния процес.
Въведени са и нови членове, които да са в съответствие със съвременното образование и новите изисквания към него за всички задължителни училища в страната. Това съобщи д-р Ирина Джикова - началник отдел ПБПЗ в РЗИ-Плевен.

Една от промените, целящи подобряването на средата и условията в учебния процес е ограничаването до два предмета от една културнообразователна област. Това означава, че учениците могат за деня да имат в прогрмата до два такива часа - от една от осемте културнообразователни области, обясни д-р Джикова. Тя посочи, че областите включват математика, български език, музика, природни науки, изкуства, култура и спорт.

Новото за децата от 1 до 8 клас е, че задължително всеки ден трябва да имат минимум по един час от дисциплините музика, изкуства, физкултура и спорт.
Остава изискването, децата от 1 до 4 клас да могат да имат максимум пет часа в учебната си програма за деня, от 5 до 8 клас - повече от 6 часа и до 12 клас повече от седем часа.
Изключения ще се допускат само училища, които имат учебен план, одобрен от министъра на образованието. Д-р Джикова уточни, че такива училища са спортните, музикалните и учуилищата по изкуства, както и такива, даващи професионална квалификация в средните училища.

Променен е срокът за внасянето на седмичните разписания, който е съкратен на 10 дни от началото на всеки учебен срок. Нововъведението е, че след изготвянето на протокол и несъгласуване на седмичното разписание от РЗИ, в 5 дневен срок трябва да бъде внесено преработеното седмично разписание.

Отпада и задължителната последователност на предметите, посочена в старата наредба, но тя и сега трябва да бъде съобразена с работоспособността на учениците по време на учебния ден.

В новата наредба са включени и нови членове за целодневната организация на обучението на учениците, в която се предвижда задължителна обедна почивка, както и подреждане на часовете за самоподготовка в рамките на учебния ден.

Това, което ще облекчи училищата през идната учебна година е, че след извършване на оценката и изработване на протокола, РЗИ ще има задължението да го изпраща в училищата.