НАП санкционира за невнесени осигуровки
НАП санкционира за невнесени осигуровки / netinfo

7 акта за нарушения на осигурителното законодателство са съставили от началото на април до сега инспекторите на НАП Плевен.

Те са свързани със съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се такива.

Според измененията на Кодекса за социално осигуряване, считано от 1 януари 2007 г., осигурителните вноски се дължат върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, но не по-малко от минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии и не повече от максималния размер на осигурителния доход за съответната година.