ribarica
ribarica / уикипедия
Местният парламент в Тетевен одобри предложение на кмета д-р Мадлена Бояджиева общината да кандидатства с проектно предложение за финансиране от Министерството на младежта и спорта за проект „Реконструкция и оборудване на комбинирана спортна площ за мини футбол, волейбол, хандбал и изграждане на комплекс за стрийт фитнес в с. Рибарица”, съобщават от общината. Мотивът за внесеното от градоначалника предложение е, че в момента условията на намиращата се спортна площ в селото не са удовлетворителни, а Рибарица има нужда от добре оборудвана спортна площадка.
С бъдещото одобрение на проектното предложение ще се подобрят условията на спортния терен в курортното селище и младежите и туристите ще могат да спортуват свободно. Дейностите, които са предвидени в проекта, са демонтаж на съществуваща амортизирана телена ограда и изграждане на нова с височина 6 метра, подмяна на нарушеното тревно покритие, изграждане на фундаменти за спортно оборудване, монтаж на нови футболни врати, доставка на мобилни стойки за волейбол, изграждане на стрийт фитнес, доставка на подвижна скамейка и изграждане на осветление на терена.
Д-р Бояджиева добави, че изграждането на обекти и съоръжения за спорт са изключително важни за функционирането на системата за физическото възпитание при младежите. Развитието на спорта, както и физическото здраве на подрастващите, е заложено в общинския план за развитие на община Тетевен 2014-2020.