Деца с увреждания на терапия в конна база в плевенското село Рибен
Деца с увреждания на терапия в конна база в плевенското село Рибен / netinfo

 

Деца с увреждания от Ловеч посетиха конна база "Нортен Гонг" сeло Рибен, Община Долна Митрополия, където с помощта на специалист отблизо наблюдаваха и се докоснаха до конете, даваха им лакомства, а най-смелите участници се качиха на кон.

Посещението е съвместната инициативата на конна база "Нортен гонг" в  Рибен и Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - област Ловеч. Целта е поставяне началото на организирани, системни занимания по хипотерапия и терапевтична езда за хора с увреждания. Хипотерапията набира все повече привърженици у нас.

Терминът има старогръцки произход и означава лечение с кон - специален метод,  при който конят се използва като кинезетерапевтично средство при редица заболявания: детска целебрална парализа (ДЦП), мултиплена склероза, спина бифида, след травми на опорно двигателния апарат, неврологични заболявания на централната  и периферната нервна система, деформации на гръдния кош и гръбначни изкривявания, при мускулна дистрофия, зрителни и слухови увреди, аутизъм и много други.

При терапевтичната езда, за разлика от хиппотерапията, не се цели лечение, а ресоциализация,  т.е децата се обучават на различни дейности, включително и умение за езда. От обекти на обучение децата стават субекти,  които даряват грижи за своите нови приятели. Мястото на детето с увреждания в новата среда (конната база) е първата стъпка в процеса на справяне с изискванията на една нормална социална атмосфера.

С въвеждането на коня, като кинезатерапевтично средство ситуацията коренно се променя - децата стават активни участници в един нов двигателен акт. Те възприемат по друг начин ограниченията си и възможностите си, излизат от изолацията си, стават по-самостоятелни, с чувство на отговорност и със значително повишено самочувствие.

Емоционалното въздействие от тази терапия  е уникално.Конна база "Нортен Гонг" се намира в село Рибен, 20 км от град Плевен и разполага с условия за провеждане на уроци по езда и за практикуване на различните дисциплини в конния спорт.

Съвместно с Община Долна Митрополия базата участва като партньор в работата на Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности - област Ловеч.