obs r
obs r / dariknews.bg
Най-дългото заседание на съветниците е продължило над 9 часа, най - краткото е час
Общо 382 точки, 8 от които питания на съветници по различни теми, е обсъждал през 2017 г. Общинският съвет на Плевен. Приетите решения от местния парламент през годината са 371 на брой, показва справка с протоколите за изминалата година.

Община Плевен се включва в проект на МС за трансформиране на административните услуги

Най-дългото заседание на Общински съвет - Плевен през изминалата една година е било през януари - 9 часа и 12 минути, при дневен ред от 26 точки. Януарската сесия обичайно включва обсъждане на проектобюджета на Общината за новата календарна година, отчет на резултатите от управление и разпореждане с общинска собственост за старата и обсъждане на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за новата, коментира председателят на местния парламент Мартин Митев.

Проектът за Бюджет 2018 на Община Плевен ще се обсъди публично на 12 януари

През годината съветниците са имали и второ продължително заседание - на 26 октомври. Тогава за 9 часа са приети решения по 47 точки. Това е сесията и с най-обемен дневен ред за 2017-а.

Най-краткото заседание на Общински съвет - Плевен през 2017 г. е продължило само час. Той е свикано извънредно на 13 юли при дневен ред от една единствена точка.

Обобщената справка за 2017 г. показва, че общинските съветници на Плевен са заседавали общо 61 астрономически часа и 37 минути. Толкова е общата продължителност на свиканите през годината 14 заседания на местния парламент - 12 редовни, проведени в последния четвъртък на месеца, и 2 свикани извънредно /на 13 юли и 7 ноември/. Справката не включва проведените месечни заседания на постоянните комисии. 

Георг Спартански: Плевен върви напред. Вярвам, че 2018-та ще бъде още по-добра за всички!/снимки/

Съгласно чл.43, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019 г., Общинският съвет заседава през целия си мандат най-малко веднъж месечно, всеки последен четвъртък от месеца, освен ако важни въпроси не налагат свикването му в друг ден от месеца. В случай, че датата на редовното заседание съвпадне с официален или друг празник, председателят на Общинския съвет може да определи друга близка дата за неговото провеждане.