/ ThinkStock/Getty Images
Община Ловеч започва растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности против комари, съобщиха от Общината.

Община Ловеч ще се побратими с град Требине, Република Сръбска, Босна и Херцеговина

Те ще се извършат в периода 21-23 юли, от 20.30 часа до 4.00 часа, на територията на 34 населени места.