Започва изработката на планове по Параграф 4 за няколко села в областта
Започва изработката на планове по Параграф 4 за няколко села в областта / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Сключени са договори между Областна администрация - Кюстендил и две фирми, съгласно които започва изработването на помощен план и план за ноообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани в територии по параграф 4 от Предходните заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Изработването на плановете се отнася за землищата на с. Горановци и с. Таваличево, общ. Кюстендил; с. Горна Козница, общ. Бобов дол; с. Пастух, общ. Невестино; местност „Дренски рид - Реката", в землището на град Дупница и с. Сапарево, общ. Сапарева баня.
Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят документи за собственост или ползване и данни за собствениците или ползвателите. Замерванията ще се извършват съгласно график, който е подробно оповестен на достъпно място в кметството в съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайтът на Областна администрация - Кюстендил.