Възстановяват службата по кадастър в Дупница, разкриват и бюро на РДГ
Възстановяват службата по кадастър в Дупница, разкриват и бюро на РДГ / Маргарита Петрова,Дарик радио

Дейността на службата по кадастър в Дупница ще бъде възстановена, обявиха народният представител от КБ д-р Иван Ибришимов и зам.председателят на НС Мая Манолова. Звеното в Дупница беше закрито през 2012 година. Множеството сигнали в приемната на дупнишкия депутат са причина да се потърси решаване на проблема. Кадастралната карта на Дупница е стара и с грешки, тъй като е била една от пилотните в страната, което пък създава редица проблеми на гражданите. Досега се налагаше пътуване до Кюстендил, а това отнема не само време, но и средства.
Директорът на службата по кадастър в Кюстендил Антон Младенов ще има приемен ден в службата в Дупница ,съобщи д-р Иван Ибришимов. Офисът се намира на 4 етаж в сградата на община Дупница, а фронт офиса ще работи с удължено работно време- вместо 4 часа, заявления ще приемат през целият работен ден, 8 часа.
Ще са необходими 3 щатни бройки за Дупница обясни Валентин Йовев, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Той допълни, че има недостиг на хора за цялата страна, и са необходими поне 50 щатни бройки за да работи Агенцията нормално. Заради липсата на достатъчно хора има опасност експресната услуга да бъде отменена.
В Дупница ще бъде разкрито и бюро на Регионалната дирекция по горите. То също ще се намира на 4 етаж.
"Политиката на правителството е за облекчаване българските граждани и достъпа им до административни услуги" коментира Мая Манолова.