Общински съвет
Общински съвет / Дарик- Кюстендил
С 19 гласа „За“, 8 „Въздържал се“ и 3 „Против“ бе приета докладната за оптимизиране на училищната мрежа в Кюстендил. Не бе прието предложението на Йордан Тодоров точката да бъде отложена за следващо заседание.
 
„Нито в мотивите, нито в намеренията ни сме говорили за икономии, говорим за оптимизация, за да може по най-добрия начин да бъде използван потенциала на педагози и по най- добрия начин да се използва потенциала на модернизираната база. Имаме училища, които през изминалата година реализираха символичен прием.
 
7 деца в първи клас имаме, в момента ние дофинансираме и то не заради намалелият брой деца, а заради това, че вече потоците се насочват към определени училища“, коментира кметът Петър Паунов.


Кметът е категоричен, че всички педагози и директори остават на работа, сградите продължават да функционират, продължава и политиката на общината за модернизация на сградния фонд.
 
„Добрите практики на двете страни се преливат, за да има нова и по-добра организация на работа Това решение е анализирано дълго време. Още преди държавата да приеме образованието за приоритет, община Кюстендил го приоритизира от 2008 г. Тук беше първата целодневна форма на обучение, тук беше възстановена столовата храна, върнахме традициите на религията“, добави още Паунов.
 
Тай е категоричен, че оптимизацията не е продиктувана от демография и посочи данни на статистиката, според които от 2009 г. досега децата на България са намалели с 20 000.
 

„Кюстендил не се различава по нищо от това, което се случва в страната, просто Кюстендил има зрелостта и решимостта да не оставя едни институции да потъват за сметка на други. Вместо да имаме три водещи училища, всички ще са водещи. Няма да е проблем едно дете да е в Първо Основно  училище, но да учи в сградата на Пето. Нормално ли е да живееш до входа на едно училище и да регистрираш детето си във Вратца, за да го запишеш в друго, защо да оставаме да пропадат училища“, коментира още Паунов.