Сдружение „Партньори – Кюстендил“
Сдружение „Партньори – Кюстендил“
Представители на Сдружение „Партньори – Кюстендил“ се завърнаха от работна среща в Полша, проведена в гр. Вагровец. Срещата е част от дейностите на ново европейско сътрудничество. „Осмоза - овладяване на силата на спортния маркетинг като иновативен подход за увеличаване на социалното включване и равните възможности за хората с увреждания” е проект по програмата на ЕС „Еразъм+“ Спорт“ за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.  

Сдружение Партньори  Кюстендил


В рамките на работните дни бе направен преглед на извършеното до момента и поставени предстоящите задачи. Един от основните акценти бе да се анализират направените от организациите-партньори SWOT анализи и планове за развитие, както и дейностите за популяризиране на проекта сред местните общности. Поставено бе началото за разработване на наръчник от маркетингови инструменти - пакет от стандартни инструменти, базирани на маркетингово ноу-хау, готов за бързо адаптиране и прилагане от всеки партньор. Новаторска характеристика на проекта е използването на съвременни маркетингови решения. Спортният маркетинг ще бъде база за сътрудничество между НПО, работещи динамично в различни области на спорта и уврежданията.

Сдружение Партньори  Кюстендил


В рамките на срещата бяха включени и много занимания по боча, параолимпийски спорт, който ще присъства като водеща нишка в рамките на проекта. Нашият екип имаше възможността да наблюдава тренировките на полския отбор по боча по време на подготовката им за олимпийските игри в Токио. Полските параолимпийци работиха под ръководството на един от най-известните световни специалисти по боча – кореецът Чеул Куон, което бе невероятен шанс за нашите специалисти да се запознаят с него и да се учат на иновативни подходи и тренировъчни техники.  
Водеща роля в новото европейско партньорство има Сдружение за спортна рехабилитация „Старт“, гр. Познан, Полша, в партньорство с българското Сдружение „Партьори – Кюстендил“, Хърватска асоциация по боча за хора с увреждания, Естонски съюз за спорт за хора с увреждания, македонското Сдружение „Бравура кооператива“ и Латвийския параолимпийски комитет.

Сдружение Партньори  Кюстендил