С 0.5% се увеличават наетите на трудов договор в областта, средната заплата нараства с 6.8%
С 0.5% се увеличават наетите на трудов договор в областта, средната заплата нараства с 6.8% / Дарик радио,архив

С 0.5% се увеличават, като достигат 30.1 хиляди, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Кюстендил към края на март, спрямо края на декември 2013 г., по предварителни данни на Националния статистически институт . С най-голямо увеличение на наетите са икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство", „Транспорт, складиране и пощи", „Финансови и застрахователни дейности" и „Образование". Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения", „Административни и спомагателни дейности" и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост" и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 32.4 и 12.6%.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2013 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 2.1% (до 7.9 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.1% (до 22.1 хиляди).
През първото тримесечие на 2014 г. средната месечна заплата за областта намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. с 0.8% до 596 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 660 лв., а за частния - 572 лева.
В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата за Кюстендилска област нараства с 6.8%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 7.7%, а в частния сектор - с 6.3%.
В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Кюстендил е на 21-во място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 051 лв., София - 823 лв., Враца - 821 лв., Стара Загора - 818 лв., и Варна - 779 лева. След Кюстендил са Ямбол, Плевен, Силистра, Перник, Благоевград.