Проектът “Биоразнообразие и изкуство от отпадъци се реализира в Кюстендил и Лесковац
Проектът “Биоразнообразие и изкуство от отпадъци се реализира в Кюстендил и Лесковац / Дима Кирилова,Дарик радио

Повишаване на осведомеността на младите хора относно биоразнообразието и ефективното използване на ресурсите в региона чрез изкуство и културен обмен е целта на проекта "Биоразнообразие и изкуство от отпадъци". Партньори по проекта са Сдружение Без граници 21 век Кюстендил и „Ресурсен център Лесковац, Сърбия.

 

Проектът Биоразнообразие и изкуство от отпадъци" се реализира в Кюстендил и Лесковац
netinfo

 

Проектът се финансира по Програма на Европейски съюз за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България-Сърбия. В него участваха младежи от средните училища на възраст между 14 и 20 години от областите Кюстендил и Ябланица, включително от ромското малцинство; Средната възраст на участниците в проекта е 16-17 години. По него бяха ангажирани още учители, училищни настоятелства, родители от средните училища от областите Кюстендил и Ябланица, активисти от гражданския и еко сектора, експерти от местни и регионални образователни, екологични и здравни институции в двете гранични области.

Проектът Биоразнообразие и изкуство от отпадъци" се реализира в Кюстендил и Лесковац
netinfo

 


Избрани бяха 10 средни училища от трансграничния регион (по 5 от двете страни на границата) и 10 учителя (по 1 от всяко училище) за участие в проекта. Училищата в Кюстендилска област са: ПМГ „Проф. Емануил Иванов" Кюстендил, Гимназия „Неофит Рилски", Кюстендил, СОУ „Христо Ботев", Бобов дол, ПГТА Сапарева баня и СОУ „Христо Ботев", Кочериново.Училищата в Лесковац, Сърбия- Гимназия Лесковац, Гимназия за текстил и дизайн, Медицинска гимназия, Техническа гимназия, Химическа гимназия.

Проектът Биоразнообразие и изкуство от отпадъци" се реализира в Кюстендил и Лесковац
netinfo

 

 Беше направено тематично обучение на учителите и регионалните застъпници на биоразнообразието, проведено от външни експерти и на училищните застъпници на биоразнообразието, проведено от учителите по 3 модула: (1)"Биоразнообразие", (2)"Стойността на отпадъците" и (3)"Изкуство от отпадъци". Всички те придобиха знания за редките, застрашените и ендемичните видове в региона, за ефективното управление на отпадъците като ресурс за икономиката, за категориите отпадъци, които могат да бъдат рециклирани или повторно използвани; за това как могат да се оползотворят отпадъците, за да се създадат произведения на изкуството.
Създаде се съвместна трансгранична мрежа от регионални застъпници на биоразнообразието. Те събират, представят в електронен вид и разпространяват описания, снимки и други материали за местни биологични видове, местообитания и екосистеми, които се нуждаят от защита.

Проектът Биоразнообразие и изкуство от отпадъци" се реализира в Кюстендил и Лесковац
netinfo

 

 


Проведени бяха излети от типа „зелени училища" за училищните застъпници на биоразнообразието в Рила и Осоговската планина, в местности с голямо значение за защитата на природната среда и на биологичното разнообразие.

 

Проектът Биоразнообразие и изкуство от отпадъци" се реализира в Кюстендил и Лесковац
netinfo

 Изготвени бяха промоционални материали - информационни листовки, картички, плакати с основните послания на проекта като: „Да спрем загубата на разнообразие" и „Създавай изкуство, а не отпадъци". В процес на изготвяне е „Книга на регионалното биоразнообразие и изкуството от отпадъци" на 3 езика.
Провеждат се кампании за повишаване на информираността относно биоразнообразието и управлението на отпадъците в други паралелки и допълнителни училища в граничния регион и сред местното население.
 От 28 до 30 ноември 2014 г. в Кюстендил се проведе Панаир на биоразнообразието и изкуството, където учениците показаха какво са сътворили от различни отпадъци.Децата бяха изключително вдъхновени от идеята да правят изкуство от отпадъци и сътвориха невероятни коледни украшения.

Проектът Биоразнообразие и изкуство от отпадъци" се реализира в Кюстендил и Лесковац
netinfo

 

"Нашият проект е екологичен, артистичен и трансграничен.
Проектът е многолик: има поне 232 лица: 200 училищни застъпници на биоразнообразието, 20 регионални застъпници на биоразнообразието, 10 учителя и 2 външни експерти-обучители: екологът Марио Лангурав, директор на Природонаучния музей в София и Мартина Войкона - художник и дизайнер, работеща в сферата на рекламата.
С проекта се стремим да събудим сетивата и да отворим съзнанието на младите хора за живата природа и за красотата, дори когато е родена от отпадъци.
Проектът е трансграничен и интегриран - има огледална структура в Сърбия, Лесковац. Той е екологичен: включва обучение по два екологични модула: „Биоразнообразие" и „Стойността на отпадъците". Материалите са много съдържателни и атрактивни. Могат да се намерят в уебсайта на проекта на 3 езика: biodiversity-art.eu.
Проектът е артистичет: чрез изкуството предаваме посланията на проекта: Да спрем загубата на биоразнообразие, Създавай изкуство, а не отпадъци.
Артистичен форум е и днешният панаир: всяко училище е подготвило свой кът с произведения на изкуството, създадени от отпадъци. Могат да покажат подробно какво са изложили и как е направено. Под ръководството на дизайнерките Мартина и Елеонора средношколниците изработиха знамената на България, Сърбия и Европейския съюз от пластмасови капачки, палма от пластмасови бутилки, елхи от хартиени ленти и пластмасови капачки", заяви Мариана Стойчева, председател на «Сдружение Без граници 21 век» .