Приемат документи по програмата „Спорт за децата в свободното време
Приемат документи по програмата „Спорт за децата в свободното време / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Програма „Спорт за децата в свободното време" е отново отворена за кандидатстване от Министерството на младежта и спорта. Тя осигурява безплатни спортни занимания за деца. Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва до 17.30 часа на 30 ноември.
Основната цел е създаване на условия и възможности за участие на деца в спортни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност. Сред конкретните цели са: Осигуряване на свободен достъп до спортна база, безплатни занимания и квалифицирани спортни специалисти на децата, желаещи да спортуват; Придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт и др.
Право да кандидатстват имат спортните клубове. Максималният размер на средствата за финансиране на отделен проект е до 10 000 лева.
Програмата се изпълнява ежегодно от 1 февруари до 31 декември.
С изпълнението й се ограничават негативните тенденции, свързани с нездравословния начин на живот на децата:
• хиподинамия, понижена дееспособност;
• наднормено тегло, гръбначни изкривявания;
• непълноценно използване на свободното време;
• повишаваща се агресия и поддаване на негативните явления в обществото;
• недостатъчни финансови средства, отделяни за спорт за деца в свободното им време.

Министерството на младежта и спорта финансира проектите на 8 спортни клуба от Кюстендилска област по програмата „Спорт за децата в свободното време" за 2015 година, на обща стойност 37 600 лв.