Община Дупница
Община Дупница / Маргарита Петрова, Дарик
Община Дупница обяви конкурс за отдаване под наем за 10 години на петна за разполагане на еднотипни гаражни клетки в района на жк. Бистрица. Те ще бъдат с размери 6 на 3 метра с височина 2,5 м. Петната, които ще бъдат отдадени са 78, ще бъдат отдадени с начална месечна наемна цена за всяка част – 28.80 лв., като върху сумата не се дължи ДДС. Депозита за участие в конкурса е 5.76 лв. за всяка част, което представлява 20% от началната месечна цена и платени на касата на Община Дупница. Конкурсът ще се проведе на 18 октомври от 14.00 часа в Кръглата зала на Община Дупница. 

Конкурсната документация се получава в стая № 48 в сградата на Община Дупница, срещу квитанция за закупени конкурсни книжа, в размер на 42.00 лв. /с включен 20% ДДС/, а документите за конкурса се подават в деловодството на Община Дупница до 17.00 часа на 17 октомври. При липса на участници, повторен конкурс ще се проведе на 25 октомври.