Община, бизнес и училища в Дупница обсъдиха план приема след 7 клас

Среща за образованието в Дупница
Среща за образованието в Дупница / Маргарита Петрова
Представители на бизнеса в Дупница, директори на гимназии и представители на различни институции дискутираха професионалното образование в града. На среща в Дупница беше обсъден държавният план прием за следващата учебна година в гимназиите в Дупница, както и въвеждането на дуално обучение. Домакин на срещата беше кметът инж. Методи Чимев и председателят на ОбС Емил Гущеров.

„Идеята е да намерим пресечна точка между бизнеса и учебните заведения“, коментира Чимев. От представената информация от РУО Кюстендил стана ясно, че завършващите 7 клас тази година са 404, които през есента трябва да се запишат в 8 клас. Обявен е прием в 16 паралелки, 8 профилирани и 8 професионални. Планирани са две нови специалности.

В ПГ „Акад. Сергей Павлович Корольов” в дуална форма на обучение- машинни техници и в ПГ ХВХТ- лаборант. От учебните заведения в града, единствено в бившето Механо до този момент е въведено дуалното обучение. Директорът Елена Костадинова допълни, че имат уверение от няколко фирми, че ще си партнират през предстоящата учебна година. На срещата работодателите имаха възможност да получат допълнителна информация за възможностите за партниране с учебните заведения.
Дарик- Кюстендил