ОбС отмени две решения по ЗУТ. Ще разгледа докладни за изложба в Москва и асфалтиране на картинг- пистата
ОбС отмени две решения по ЗУТ. Ще разгледа докладни за изложба в Москва и асфалтиране на картинг- пистата / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Общински съвет- Кюстендил отмени две решения, върнати от Областния управител, заради неспазване на Закона за устройство на територията. Съветникът Атанас Кирилов коментира, че общинската администрация не бива така да се излага.
Кметът Петър Паунов отговори, че служителите изготвили докладните ще внесат дарения във Фонда за лечение на деца.
Съветниците приеха и Правилник за организация на управлението и дейността на общинско предприятие "Обществена пералня".


Кметът Петър Паунов внесе 4 нови докладни касаещи- асфалтиране на участък от картинг- писта "Пауталия", изложба с картини на Владимир Димитров-Майстора от колекцията на галерията в Москва, както и бъдещо членство в Българската асоциация на зоопарковете и аквариумите.
Общината ще излъчи и представители за предстоящото Общо събрание на ВиК- Кюстендил, в ликвидация, както и за участие в Областния съвет за развитие.