Обединяването на две гимназии в Кюстендил под въпрос за тази учебна година
Обединяването на две гимназии в Кюстендил под въпрос за тази учебна година / Дарик Кюстендил, архив

Все още заповед от министъра на образованието и науката Сергей Игнатов за обединяване на Професионалната гимназия по селско стопанство и на тази по горско стопанство и дървообработване няма. По-рано подобно предложение е направено от Министерство на земеделието и храните. "Двете гимназии сме подчинени методически по учебната част на Министерство на образованието, а финансово на Министерство на земеделието и храните . Ако имаше нещо да се случи, то това трябваше да стане до края на месец юли, за да имаме възможност да се организираме", информира директорът на Професионалната гимназия по селско стопанство Карамфилка Гъркова. Според нея след като през септември подобна заповед липсва, то по всяка вероятност обединяването е отложено за  следваща учебна година.

На 15-ти септември в Професионалната гимназия по селско стопанство ще започне обучението си една паралелка девети клас  в специалност земеделец. Формирани са и две паралелки вечерно обучение след седми клас - работник в растениевъдството, специалност трайни насаждения и работник в животновъдството, специалност свиневъдство. Общият брой на учениците е близо 200.