/ НЧ „Асклепион 1998“
Още преди подписването на трагичния за България Ньойски договор редица кървави събития бележат ненавистта на сръбските власти към българското население в Западните покрайнини и амбициите на Кралството на сърби, хървати и словенци  да посегне на тези изконни български територии.

Печално известна остава в историята датата 15 май 1915 г., когато  сръбска чета, водена от Коста Пекянец, опожарява Босилеград, като преди това прави вероломно нападение над мирното население на село Долна Любата.

Без никаква причина е убит Стою Попов, който 22 години е бил учител в местното училище, а селото е нападнато и плячкосано. Хора от Босилеградския край със съхранено българско самосъзнание всяка година  организират поклонение в селското гробище, за да почетат паметта на убития учител и другите жертви от селото.

През 1929 г. в района, вече откъснат от България, е имало своеобразен концентрационен лагер, в който били затворени и изтезавани над 600 българи от Западните покрайнини, отказали да приемат налаганото им с жестокост  сръбско самосъзнание.

НЧ „Асклепион 1998“

Кюстендилският клуб „Вяра, Надежда и Любов“ към НЧ „Асклепион 1998“, който през тази година посвещава специална програма на 100-годишнината от подписването на Ньойския договор, откъснал живо месо от майка България, организира специално посещение във вече известното на малцина село Долна Любата, което е на 14 км западно от Босилеград.  Досега тук не са идвали толкова много хора от България, и то извън обичайната дата за поклонението, коментираха местните, които се отнесоха много дружелюбно към гостите от Кюстендил  

Селото преминава  административно към Кюстендилска околия през 1903 г., в която в него е открито и първото  училище, на което е дадено името на Христо Ботев. Първият учител в него е бил даскал Стефан Старийо от Кюстендилско околия.

Днес в училището се учат десетина деца, заради които всеки ден идват учители от Босилеград. Голямата кюстендилска група бе придружена от Босилеград  до Долна Любата от легендарния Радко Стоянчов, който с още шепа  съмишленици отстоява с всеотдайната си работа в Културно-информационния център българската кауза в  Босилеградско.

За паметното посещение ще бъде подготвена специална фотоизложба, която ще бъде показана както в Кюстендил, така и в с. Долна Любата, съобщи Виолета Атанасова, председател на НЧ „Асклепион 1998“.