Министър Нона Караджова инициира работна среща за опазването на Седемте рилски езера
Министър Нона Караджова инициира работна среща за опазването на Седемте рилски езера / netinfo

Министър Нона Караджова инициира работна среща за управлението и опазването на района на Седемте рилски езера - част от Национален парк Рила, с цел да бъдат обсъдени възможностите за съвместни действия на институциите, органите на местната власт, неправителствени организации, търговски дружества и други заинтересувани лица.

Срещата ще се проведе в залата на Посетителския център на НП Рила в местността Паничище (по пътя Сапарева баня - Паничище - хижа Пионерска). Министър Караджова и заместник-министър Евдокия Манева ще обсъдят възможните съвместни действия, свързани с опазването на природния комплекс и с обслужването на посетителите, с най-широк кръг поканени участници - областния управител на област Кюстендил Любомир Анчев, кметовете и председателите на общинските съвети на общините Сапарева баня и Дупница, директорите на Държавно горско стопанство и на Районно полицейско управление в Дупница, на ОДП Кюстендил, председатели на туристически дружества, представители на Общество Бяло братство, на Българска фондация „Биоразнообразие" и сдруженията „За Земята" и „Граждани за Рила".

От страна на МОСВ участие ще вземат директорите на Национален парк Рила и на РИОСВ-Перник и експерти от Националната служба за защита на природата.

Очакваният резултат е да бъдат дефинирани приоритетни мерки, срокове и отговорности за развитието на туризма в района на Седемте рилски езера и Паничище в съответствие с екологичното законодателство и целите за опазване на уникалното природно наследство на националния парк.