/ БГНЕС
Министерството на околната среда и водите предлага промяна в правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, с която се сливат инспекциите в София и Перник. Това се посочва в отговор на министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпроси на депутатите от БСП Евдокия Асенова, Любомир Бонев и Иван Ибришимов.

Промяната на правилника предлага вливане на РИОСВ - Перник в РИОСВ - София, като РИОСВ - София, с административен център - гр. София ще бъде с териториален обхват включващ областите София, София област, Перник и Кюстендил. Предложението за обсъждане е публикувано на Портала за обществени консултации на Министерския съвет на 23 март.

Екоминистърът извикан в прокуратурата заради ТЕЦ „Бобов дол“

Министър Димитров е посочил, че причините, налагащи промените са свързали с оптимизация на структурата на регионалните инспекции по околна среда и води. РИОСВ - София обхваща територията на област София и София-град, където е значително завишен броят на инвестиционните предложения, процедирани по реда на ЗООС, както и броят на подаваните сигнали за нарушения на екологичното законодателство. Всичко това изисква превеждане на множество проверки и предприемане на навременни действия от териториалния орган осъществяващ множество правомощия, същевременно общата численост на персонала в в инспекцията към момента е 46 служители, която е недостатъчна.

Според министъра чрез вливането ще бъде подсилено експертно РИОСВ - София, което ще гарантира ефективност и ефикасност на работата му.

От друга страна териториалният обхват на РИОСВ - Перник обхваща общините oт областите с административни центрове Перник и Кюстендил. Част от предприятията, осъществяващи икономическа дейност на територията на двете области, имат специфичен предмет на дейност, което налага непрекъснат контрол от контролните органи на екологичното законодателство, а именно ТЕЦ "Република" - Перник, ТЕЦ "Бобов дол", площадки за съхранение и третиране на отпадъци, фармацевтична промишленост, металообработване, се посочва в отговора.

Точно в момента на извънредна ситуация контролът на дейността на дружествата трябва да бъде завишен, което не е гарантирано от съществуването на самостоятелен орган на власт на същата територия, на която се намират инвеститорите, се посочва в отговора на министър Емил Димитров. В него се допълва, че промяната ще позволи дейността на експертите да бъде контролирана от орган на власт със седалище в друга област, в случая РИОСВ - София.

Очакваните резултати от провежданата административна реформа ще се постигнат чрез обособяване на изнесени работни места, извън седалището на РИОСВ - София. Чрез изнесените работни места ще се постигне баланс в реализацията на правомощията на директора на РИОСВ в различни общини, като това няма да се отрази на общата численост на персонала, съобщава в отговора си Димитров.

Товарят последните 25 контейнера с отпадъци за Италия от пристанище Варна

Според депутатите от БСП Евдокия Асенова и инж. Любомир Бонев са несъстоятелни изложените мотиви за оптимизация на персонала и за по-голяма ефективност при работата. "От мотивите може да се обоснове виждането на министерството за персонален проблем в закриваната структура. Индиректно се правят внушения, че настоящият състав не може да се справи с вменените му по закон задължения. В хипотеза, в която смятате, че експертите не могат да се справят, може да се потърси персонална промяна, а не да се стига до закриване на цялата структура", констатират депутатите от БСП.

Депутатите от БСП напомнят, че през 1997 г. инспекцията в Перник е била преструктурирана в отдел на софийската. От 2003 г. до 2007 г. отделът е закрит, а част от служителите са били пренасочени за работа в РИОСВ-София. През 2008 г. отново е била възстановена инспекцията в Перник, тъй като е било анализирано и установено, че в предишния формат /без РИОСВ - Перник/ не е възможно извършването на ефективен контрол, посочват Асенова и Бонев.

Народният представител от БСП от област Кюстендил д-р Иван Ибришимов смята, че създаването на една централизирана софийска мега структура би утежнило и забавило обслужването на гражданите и бизнеса в региона.
БТА