инж Методи Чимев
инж Методи Чимев / netinfo
Кметът на Община Дупница Методи Чимев предлага на Общинския съвет, да приеме  Наредба, чрез която да се стимулират финансово деца и младежи, постигнали високи постижения в спорта, културата, науката и техниката- Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в Община Дупница.

Единствената възможност към момента е да се осигурява еднократно финансово подпомагане и стипендии, на основание Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Тя е за деца, ученици в общински училища от VІІІ до ХІІ клас и постигнали класиране на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания, включени в Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища. Средствата се осигуряват от държавния бюджет и се превеждат по бюджетите на училищата, където учат децата.

В Община Дупница постъпват заявления от граждани, чиито деца са постигнали високи постижения в спортни състезания или конкурси в областта на културата. Поради липса на наредба и заложени в бюджета средства, Община Дупница не може да подпомогне талантливите ни млади съграждани, се казва в мотивите на кметът Методи Чимев.

Съгласно проекта за Наредба за календарната 2019 г. ще са необходими средства в размер на 9 800 лв., разпределени както следва:
- годишна стипендия „Свети Иван Рилски” (общо 3 мин. раб. заплати)– 1 680 лв;
- годишни стипендии (общо 3 стипендии по 2 мин. работни заплати) – 3 360 лв;
- месечни стипендии (3 стипендии по 6 месеца по ¼ мин. раб. заплата) – 2 520 лв;
- финансово стимулиране (общо 3 по 1 мин. раб. заплата) – 1 680 лв.
Общо за 2019 г. 9 240 лв.
Необходимите средства следва да бъдат заложени в бюджета на Община Дупница.
 
Дарик- Кюстендил