Центрове създадени с пари по ФАР работят неефективно
Центрове създадени с пари по ФАР работят неефективно / netinfo

Двата центъра създадени по проект „Да преодолеем пространствата”, по програма „Добросъседство” България- Сърбия и другият в сътрудничество с Македония, работят неефективно.

„За съжаление не мога да кажа, че центъра, който се намира на партера на община Дупница работи активно и, че хората се интересуват от тази информация“, коментира зам.кметът по хуманитарните дейности Даниела Ушатова. „Бизнесът в Дупница рядко търси услугите на експерта назначен в центъра, вариант е общината да отиде при хората от бизнеса. Най-често се търси информация за възможностите за финансиране на определени дейности за бизнеса", допълни зам.- кметът.

Другият център, който се помещава в сградата на Младежкия дом също не работи ефективно. „Мисля, че най-големия проблем там е не оборудването, а липсата на брошури, които да се раздават на туристите“, каза Ушатова и допълни, че на служителите в музея е възложено да изготвят рекламно-информационни материали.

Даниела Ушатова съобщи, че се водят разговори в посока Българската търговска камара да изпрати експерт, който да подкрепи малкия и средния бизнес при разработване и кандидатстване с проекти по ОП “Конкурентноспособност“.