707 фирми подали декларации за отказ от продажба на найлонови торбички
707 фирми подали декларации за отказ от продажба на найлонови торбички / netinfo

707 фирми от община Кюстендил до момента са подали декларации, за отказ от продажбата на полиетиленови торбички,  тази година няма санкционирани търговци.

През изминалата 2008г. бяха подадени 1030 декларации от търговците на територията на община Кюстендил.

Във всички търговски обекти, на територията на Община Кюстендил, се използват торбички от екополимери, биополимери и разградими полимери, за пренасяне на закупените от клиентите стоки, продукти, консумативи и др.

С решение на общинския съвет, Община Кюстендил въведе забрана за използването на найлонови торбички от 1-ви януари 2009 г.

Ежегодно всички търговци подават декларация, че няма да продават полиетиленови торбички. В противен случай /ако желаят да продават/, заплащат такса на Общината от 3000 лв. на 1 кв.м търговска площ за града и 1000лв. на 1кв.м за селата.