/ Влади Владимиров, Дарик Кюстендил ,архив
Лишен от свобода в затвора в Бобов дол осъди Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и очаква 700 лв. за неимуществени вреди, представляващи изолация в наказателна килия, лишаване от социални контакти, телевизия и радио, настаняване в зона с повишено внимание и психически тормоз през периода -7-21 март 2017 г. в резултат на заповед на началника на затвора в гр.Бобов дол, отменена с решение на Кюстендилски административен съд. Съдът отхвърля разликата в иска, до претендираните 2800 лв. Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране от страните пред ВАС.
 
От доказателствата по делото е безспорно установено, че през исковия период ищецът в качеството на осъдено лице, изтърпяващо наказание „лишаване от свобода“, по силата на заповед №107/17.02.2017 г. на началника на затвора в Бобов дол е изтърпял дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия“, която заповед с решението по администртивно дело на КАС е отменена като незаконосъобразна.

Съгласно постоянната практика на Европейския съд за правата на човека, искът на лицето, лишено от свобода, на което допълнително е наложено незаконосъобразно дисциплинарно наказание, трябва да се разглежда от гледна точка на приложението на чл.3 от ЕКПЧ, съдържащ забрана  за изтезание, нечовешко или унизително отнасяне.

“Имайки предвид кумулативният ефект на въздействие на условията в наказателната килия и произтичащите от тяхното съществуване ограничения в социалните контакти на ищеца, лишаването му от телевизия и радио, повишените мерки за сигурност спрямо неговата личност и имущество и причиненият психически и физически дискомфорт, дължимият размер на обезвреда, определен при условията на чл.52 от ЗЗД, е сумата от 700 лв., изчислена по 50 лв. на денонощие за общо 14 денонощия”, пише в мотивите на съдия Милена Алексова-Стоилова..
 
„При определяне на обезщетението съдът изхожда от обстоятелствата, че твърдяните вреди не засягат жизнено важни потребности за личността на ищеца през исковия период, като липсват доказателства за настъпили особено съществени травматични увреждания върху неговата психика и физика.

Т.е. неудобствата не са били по-големи от обичайните в тези случаи, като преживените ограничения са за сравнително кратък период от време. За разликата до претендираните 2800 лв. искът ще се отхвърли като неоснователен”, посочва още тя.
Дарик- Кюстендил