Протестът на миньори от рудник Бабино 
Протестът на миньори от рудник Бабино  / БГНЕС, архив
Въгледобив- Бобов дол е осъден да плати 5 000 лв. глоба по наказателно постановление на Инспекция по труда- Кюстендил, за неизплатени ваучери за храна на 60 миньори от рудник “Бабино”. Решението е на Административен съд- Кюстендил и е окончателно.
Наказателното постановление е от 14 ноември 2016 година, като санкцията в него е 10 000 лв. и бе потвърдена от Районен съд- Дупница. КАС я намали на половина.
 
Съдът е установил, че при извършена проверка на санкционираното дружество на 03 и 04.10.2016 г. по документи от служители на ДИТ – Кюстендил за обект рудник „Бабино“ е установено, че дружеството в качеството на работодател има издадени заповеди №РД-11-76Б/01.04.2016г. и №РД-11-76А/01.04.2016г. с предоставено право на работещите на безплатна храна, която по споразумение от 20.06.2014 г., между работодателя и представителите на синдикалните организации, е предоставяна под формата на ваучери. Според установеното, до момента на проверката – 11.10.2016 г., работодателят не е осигурил на работниците и служителите от V-ти участък на рудника ваучерите за храна за м.04.2016 г.
 
“Неправилна обаче е преценката на съда за справедливост на наложения размер на имуществената санкция. Размерите на предвидената санкция по чл.413, ал.2 от КТ са от 1 500 лв. до15 000 лв. АНО е определил санкцията на 10 000 лв……..От една страна деянието е с висока степен на обществена опасност, засяга интересите на сравнително голям брой работещи лица / около 60 / и срокът на закъснението от 6 месеца не е кратък, но от друга страна – към момента на издаване на НП деецът не е санкциониран за други подобни деяния и е отстранил нарушението в срока на предписанието от контролните органи. По мнение на касационния съд справедлив размер на имуществената санкция при отчитане на посочените по-горе обстоятелства относно деятелността на дееца се явява сумата от 5 000 лв., с която ще се постигнат целите по чл.12 от ЗАНН”, пише в мотивите на Административен съд- Кюстендил.
 
Дарик- Кюстендил