5, 4 млн. лв. от Програмата за развитие на селските райони за пътя Сап. баня- Паничище
5, 4 млн. лв. от Програмата за развитие на селските райони за пътя Сап. баня- Паничище / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

С европейски средства, Община Сапарева баня ще довърши пътя Сапарева баня-Паничище.
Пътят от Сапарева баня до участъка при скалите ще бъде ремонтиран със средства по Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони". Договора вече е подписан, а с решение на Общински съвет ще бъде издадена запис на заповед от община Сапарева баня в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаваща авансовото плащане по договора. Документ, който трябва да бъде внесен до 18- ти декември.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 5 400 000 лв., като няма съфинансиране. Ще бъдат ремонтирани 5, 600 км. път. След приключване на ремонта, той ще бъде изцяло рехабилитиран, с изградени банкети, отводнителни шахти и водостоци. В момента участъка до скалите е с дупки или е изкърпван, което създава неудобство и опасност за пътуващите.