30 минути продължи сесията в Дупница
30 минути продължи сесията в Дупница / netinfo

30-тина минути продължи извънредната сесия в Дупница днес. ОбС-Дупница прие всички докладни записки включени в дневният ред за сесията. Сред тях са програмата за управление и разпореждане с общинско имущество, реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци и такси.

Беше избрана и временна комисия за изменение на Правилника за дейността на ОбС. Четири имота общинска собственост ще бъдат дадени под наем решиха още съветниците. Те приеха и допълнителната докладна - общината да кандидатства за създаването на дневен център за социални слаби граждани.