Община Димитровград
Община Димитровград / DarikNews.bg, Архив
Прием на документи за включване и ползване на лична помощ стартира от днес димитровградската общинска администрация. По новия механизъм първите асистенти ще бъдат назначени от 1 септември. До 31 август  хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред, обясняват от администрацията в Димитровград.
 
Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Всеки кандидат-ползвател в заявлението си може да посочи избран от него асистент. Когато не е, от общината предлагат подходящ.
 
Съгласно новия Закона за личната помощ право на асистент имат:
1. Лицата с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
2. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
3. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 
За да подадат документи за ползване на лична помощ (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице) трябва да подадат заявление за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите в дирекция „Социално подпомагане”. От дирекцията издават направление с определения брой часове.
 
Документите до кмета на общината по настоящ адрес на лицето с увреждане се подават (лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице).
Необходими са:
- Заявление-декларация по образец за предоставяне на лична помощ.
- Направлението с определения брой часове, издадено от дирекция „Социално подпомагане”.
- Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на упълномощеното лице или законния представител – родител, настойник, попечител (за справка).
 
В заявлението лицето /или законния му представител/ декларира, че не  получава друга подкрепа за предоставяне на лична помощ и дава изрично съгласие: добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга и до 380 лв. /в зависимост от броя на определените в направлението часове/ от месечната помощ, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга. Даденото съгласие за превеждане на посочените суми е задължително условие, като преводът се прави само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата, обясняват от димитровградската администрация.