Свиленград с общ устройствен план. Решава и проблема с река Марица
Свиленград с общ устройствен план. Решава и проблема с река Марица / Община Свиленград

С общ устройствен план разполага вече Свиленград, информират от общината. В него се предвижда увеличаване на територията на града с 67%  или с 4 150 дка нови терени за ползване и застрояване. Базовият документ, който бе приет от Общинския съвет, след 18 декември ще бъде достъпен за гражданите на сайта на общината.

Планът дава визия за града в следващите 25 години. Той е основата, на която общината може да търси финансиране за различните обекти, които смята да изпълни. Целта му е да се уреди застрояването в имотите, които са извън регулация, и да се постигне обединяване в един общ комплекс. Обхванати са всички съществуващи в момента преотредени имоти и се предвижда обединяване с нови. При заявяване на инвестиционни намерения към имоти, граничещи с града, ще има възможност те да влизат в регулация. По този начин градът ще расте, като се развива периферно, коментират от община Свиленград.

В общия устройствен план е заложено разрешаването и на един от наболелите проблеми за града в момента – високите нива на река Марица и риска от наводнения. Предвидено е старият поливен канал да бъде разширен и да служи за своеобразен байпас на реката. При високи води той ще поема част от течението на реката и ще ги отвежда. В същото време там би могло да се изгради гребен канал, който да служи за спорт и отдих, считат от община Свиленград. Третата функция на канала ще е за напояване на земеделските земи, които са по неговата дължина. Общинското ръководство се надява този проект да бъде финансиран още в настоящия програмен период – 2014-2020 година по линия на превенцията от наводнения.

Сред планираните важни задачи е също завършването на околовръстния пръстен на Свиленград.

Две основни зони се сформират под околовръстното шосе до жп линията. По-голямата ще е от типа „смесена многофункционална”, което дава голяма свобода на инвеститорите. По-малката зона е предвидена за озеленяване и вилно застрояване. Планът предвижда местността „Речните лозя”  да влезе в регулация.

Предвидено е увеличаване на градския гробищен парк в посока север и изток и изграждане на ново гробище на кв. „Кап. Петко войвода”, като старото ще си остане. Многократно се увеличава и площта на индустриалната зона, което би могло да доведе до по-големи инвестиции в обекта.

Предвижда се още благоустрояване на зелената площ и коритото на река Марица в частта й от новия мост до жп моста. Идеята е там да се създаде водно огледало, което ще служи за поддържане на оптимално ниво на реката и ще се ограничава заемането на водната площ от  растителност.

В ОУП е заложено изграждането на велоалеи, които попадат извън регулация. Те ще са продължение на алеята от Мезек, преминавайки през Лозенски път, покрай Свиленград  и ще се отклоняват в посока към стария левченски път и с. Капитан Андреево.

 

На плана са нанесени всички паметници на културата с важно местно и национално значение, които играят роля в изготвянето на културен маршрут. Предвижда се старият мост над  река Марица, който е паметник на културата от национално значение, да бъде затворен за движение и да стане пешеходен. По друг общински проект той ще бъде реставриран и консервиран.  Общият устройствен план и съпътстващата го екологична оценка са изготвени със средства от общинския бюджет в размер на 54 720 лева, като по него се работи от 2010 година.  Свиленград е от малкото градове в страната, който има  общ устройствен план. Предстои  изработването на задание за общ устройствен план на цялата община.