Резултатите от лабораторните анализи ще покажат има ли замърсяване на почвата
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Хасково извърши проверка по сигнал за нерегламентирано изхвърлени метални съдове с неясно съдържание в местността „Дурхана“, на пътя за село Крум, община Димитровград.

В проверката участваха представители на Общината, която веднага организира събирането и съхранението на варелите, съобщиха от екоинспекцията.

Почистиха нерегламентирани сметища край АМ „Марица“ (СНИМКИ)

На място експертите са констатирали наличието на 19 плътно затворени метални варела с неопределно съдържание. Върху металните съдове, които са силно корозирали, не е обозначено съдържанието.

На терен органолептично се усеща миризма на летливо органично вещество с неизвестен произход. Повечето от варелите са запечатани, един е разрязан, друг е без капак. На места по терена е разлята част от веществото.

От Община Димитровград веднага бяха предприети действия за разчистване на нерегламентирано изхвърлените отпадъци, организирано е тяхното събиране и безопасно съхранение.

РИОСВ възложи, а Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околната среда взе почвени проби, които да бъдат анализирани по следните показатели: полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани бинефили и органохлорни пестицити - органични замърсители в почвите.

БТА

Резултатите от лабораторните анализи ще покажат има ли замърсяване на почвата. По време на проверката е дадено предписание на Община Димитровград събраните метални съдове да бъдат съхранявани в склад с контролиран достъп и в срок до 6 месеца да бъдат предадени за третиране.

Предписано е още да се събере и съхранява на безопасно място разлятото количество вещество с неизвестен произход заедно с видимо замърсената от него почва. На мястото, където са намерени нерегламентирано изхвърляните метални варели, е констатирано и наличието на излезли от употреба гуми и строителни отпадъци.

Община Димитровград вече прибра варелите. Това съобщи екологът на общината Пламен Митков за БТА. Според него става дума най-вероятно за боя.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня